Zorunlu Enerji Etüdü

Zorunlu Enerji Etüdü

ZORUNLU ENERJİ ETÜDÜ

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu gereğince metrekaresi veya yıllık enerji tüketimleri sınır değeri aşan ticari ve hizmet binaları, kamu binaları ve sanayi tesisleri enerji etüdü yaptırmak zorundadır.

Ticari ve hizmet binalarında (Otel, AVM, Hastane, İş Merkezi, Okul vb.) toplam inşaat alanı 20.000 m2 ve üzeri veya enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan binalarda Enerji Etüdü yapılması zorunludur. Binalarda yapılan enerji etütleri her 7 yılda bir yenilenir.

Kamu binalarında toplam inşaat alanı en az 10.000 m2 veya yıllık enerji tüketimi en az 250 TEP olan binalarda Enerji Etüdü yapılması zorunludur. Kamu binalarında yapılan enerji etütleri her 7 yılda bir yenilenir.

Sanayi tesislerinde yıllık enerji tüketimi 1.000 TEP ve üzerinde olan endüstriyel işletmelerde Enerji Etüdü yapılması zorunludur. Sanayi tesislerinde yapılan enerji etütleri her 4 yılda bir yenilenir.

5627 sayılı kanun yönetmeliğinde belirtildiği üzere fabrikaların ilk etüdlerini 2015 yılı sonuna kadar, ikinci etüdlerini 2019 yılı sonuna kadar yaptırmaları gerekmektedir. 25 Ocak 2020 tarihli 31019 sayılı resmi gazete yayımlanan “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” içerisinde bulunan geçici madde ile “2019 yılında tamamlanması gereken zorunlu etütler, bir defaya mahsus olmak üzere en geç 2020 yılı sonuna kadar tamamlanır.”

Verilen süre sonunda istenen bilgilerin yanlış veya noksan verilmesi halinde 22.550,00 TL, hiçbir bilgi verilmemesi ve/veya yerinde inceleme imkanının tanınmaması halinde 112.780,00 TL idari para cezası verilir.

Akçalı Enerji’nin yetkili enerji etüt uzmanları ülke çapından birçok fabrika ve hizmet binaları ile birlikte kamu binalarına enerji etüdü hizmeti vermiş olup enerji verimliliği projeleri ortaya koyup %15-%30 lara varan enerji verimliliği sağlamıştır.

Zorunlu enerji etüdü yaptırarak hem enerji verimliliğinizi artıracak potansiyelleri fark etmiş olursunuz hem de olası bir cezai yaptırımdan kaçınmış olursunuz.

Enerji etüdünde kullandığımız cihazlar (baca gazı ölçüm cihazı, termal kamera, ısıl geçirgenlik cihazı, sıvı iletkenlikleri ölçüm cihazı, buhar kaçakları tespit cihazları, sıcaklık ölçüm cihazı, akış ölçüm cihazı, nem ölçer, basınç ölçer, Elektrik Enerji Analiz Cihazları, hız ve devir ölçme cihazı, aydınlatma ölçüm cihazı, Ultrasonik Ses Seviyesi Ölçer) birçok bina veya tesisin sahip olmadığı cihazlardır. Bu cihazlar olmadan gerekli ölçümler yapılamaz ve enerji verimliliği potansiyelleri oluşturulamaz.

 

 

Enerji Etüdü ile

 • Yıllık tüketilen tep miktarı hesaplanır.
 • En ekonomik elektrik tarife modeli belirlenir.
 • Termal kamera ile ısı köprüleri tespit edilir. Isı kayıpları ve ısı kazançları tespit edilir.
 • Kazan verimlilikleri hesaplanır.
 • Sıcak su veya soğuk su pompaları incelenir hız kontrol sistemine ihtiyaç var mı yok mu hesaplanır.
 • Otomasyon sistemi varsa incelenerek verimlilik artırıcı senaryolar türetilir.
 • Çalışma ortamlarında hava hızı, nemi,sıcaklığı oksijen ve karbondioksit ölçülerek iç ortam şartları belirlenir.
 • İç ve dış elektrik tesisatında incelemeler yapılır enerji kayıpları varsa kayıpları önlemeye yönelik çözümler üretilir
 • Elektrik motorları ve fanlar incelenerek verimlilikleri artırılmaya yönelik çalışmalar yapılır.
 • Isıtma soğutma ve aydınlatma kısmında gereğinden fazla kullanılan ekipmanlar üzerinde verimlilikleri artırılmaya yönelik çalışmalar yapılır.
 • Buhar/gaz/su/yakıt kaçakları/sızıntıları varsa tespit edilir üzerinde verimlilikleri artırılmaya yönelik çalışmalar yapılır.
 • Üretim prosesinden çıkan atıklar ( baca gazı, sıcak gaz/su, buhar vb) enerji yönünden değerlendirilebilir mi üzerinde çalışılır.
 • Yenilenebilir enerji kullanılırsa kaç yıl içerisinde amorti eder araştırılır.
29 Ekim 2020
1.633 kez görüntülendi