TÜRKİYE DE ENERJİ TÜKETİMİ

TÜRKİYE DE ENERJİ TÜKETİMİ

Ülkemizde üretime dayalı değilde tüketime dayalı bir ekonomi olduğu malasef bilinen bir gerçek. Bu tüketime dayalı ekonomide enerji de büyük bir problem ve bütçe açığında da önemli bir kalem olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemiz de doğal enerji kaynaklarının kısır olması nedeniyle enerji de dışa bağımlılığımız azalarak ta olsa devam etmekte. Dünya trendinde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme eğilimi olsada fosil yakıtlara ve doğal gaza bağımlılık bu enerji kaynaklarının tükenene kadar devam edeceğini göstermekte. Artan nufüs refah seviyesinin yükselmesi enerji tüketimini giderek artırmakta ve bu konuda alınan önlemler yetersiz kalmakta olduğu gözlenmemktedir. Ülkemizde de bu açıdan tasarruf devri başlatılmış ve tüketilen enerjinin konut ve binlarda kamu kurumlarında en az seviyeye indirmek bir elzem olmuştur. Bu bağlamda hükümet 2008 yılında enerji verimliliği kanunu hayata geçirmiştir. Enerji verimliliği kanuna göre 2011 yılından sonra inşaa edilen yapıların enerji sınıfı verimli sınıf diye tabir edilen en az c sınıfı olması koşulu getirilmiştir. Bu büyük bir ilerlemedir fakat mevcut binalar için bir düzenleme yapmak için hükümetin elinde yeterince veri bulunmamaktadır. Enerji kimlik belgesinin çıkış amacı da budur aslında. Tüm türkiye yi kapsayan bir veri çalışması. Çevre ve şehircilik bakanlığının yetki verdiği firmalar mevcut binalardaki enerji tüketimini sınıflandırmak için bazı mühendislik firmalarına yetki vermiştir. Yetkili firmalar mevcut binalardaki yalıtım durumunu raporlayarak bakanlığa gönderir ve bina için bir sınıf belirlenir. Bu sınıflar A sınıfı en verimli G sınıfı en düşük olacak şekilde yedi adet sınıf mevcuttur. Binaların çoğunluğu enerji kimlik belgelerini edindikten sonra ki amaç sınıfı düşük olan bölge veya tüm türkiye genelinde enerji verimliliği düşük olan yapılara karşı önlem ve enerji verimliliğini artıracak teşvikler sunmayı hedeflemektedir. Enerji kimlik belgesi bu yüzden önem arz etmektedir. Doğal gazda tüm konutların 1m3 tasarruf yapması milyonlarca doların hazinede kalması ve başka yatırımlarla ülkemizin kalkınması kaçınılmazdır. Enerji kimlik belgenizi yetkilim kuruluşlardan temin edebilirsiniz.

21 Kasım 2019
415 kez görüntülendi