TOPRAKLAMANIN ÖNEMİ VE UYGULANMASI

TOPRAKLAMANIN ÖNEMİ VE UYGULANMASI

Topraklama bina temeli ile birlikte atılan bina ve insan güvenliği için önem arz eden bir konudur. Topraklama esasen kısa devre ve kaçak durumlarında akım kanunundan dolayı direncin düşük olduğu yöne akması ilkesi ile anlatılır. Direncin formülü direnç katsayısı uzunluk çarpımının alana bölünmesi ile bulunur. Topraklama da ki amaç ta toprak alanını sonsuz kabul ederek teoride 0 a yakın bir direnç elde etmektir. Pratikte direnç asla sıfır olmaz en iyi iletkenin bile akıma karşı oluşturduğu bir direnç vardır. Uygulamada topraklama direnci 3-5 ohm civarlarında olması gerekmektedir. Bu yüzden akım kaçaklarında ve kısa devre durumlarında akımın bir canlıya veya makineye zarar vermesini önlemek için topraklama yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Nitekim eski binalarda çıkan yangınların yüzde 60 a yakını elektrik tesisatından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda yeni bir önlem olan doğal gaz ana hattı topraklanması da gündeme getirilmiştir. Doğal gaz boruları demirden ve iletken olduğu için herhangi bir elektrik devre temasında yada sürtünmeden kaynaklı biriken elektrik hatta bir doğal gaz kaçağı olduğu zaman patlamalara ve yangınlara sebebiyet verdiği görülmüştür. Elektrik mühendisleri odası ve enerji piyasası denetleme kurulu arasında imzalanan protokolde yeni binaların tümünde doğal gaz topraklama zorunludur. Eski topraklama olmayan binalara da bu zorunluluk kademe kademe getirilecektir. Bu konu bakıldığı zaman çok fazla önem arz etmektedir. Keza bir insan canı hiçbir maldan veya eşyadan daha önemli değildir.

Ankara topraklama ölçümü yaptırmak için Akçalı Enerji A.Ş. ile iletişime geçebilirsiniz. Randevu almak için 0312 381 00 18 numaralı telefonu arayabilirsiniz.  emo tarafından belirlenmiş olup herhangi bir fiyat artışı söz konusu değildir.

12 Mart 2020
377 kez görüntülendi