Statik Elektrik Nedir

Statik Elektrik Nedir

Cisimler içerisindeki yüklerin birbirleriyle sürtünmesi sonucu ortaya çıkan kuvvete elektrostatik kuvvet ya da statik elektrik denir.Statik kuvvet iki yalıtkan cisim ya da yalıtkan-iletken ya da iki iletken cisim arasında oluşabilir.Sürtünme veya teması ile statik elektrik oluşması mümkündür.Bu işlem kendiliğinden oluşur.İki maddeden biri negatif yüklenirken diğeri pozitif yüklenir.Statik elektrikte voltaj yüksek akım ise düşüktür.

Parlayıcı sıvı ve gazlar için bu statik elektrik çok büyük tehlike oluşturabilir. Petrol tankerlerinin arkasında hareket ettikçe sallanan zincirleri görmüşsünüzdür. Tanker içerisinde bulunan yakıt aracın gitmesiyle hareket etmesi ve sürtünme ile statik elektrik oluşturmaktadır.Oluşan bu statik elektriğin zincir ile toprağa verilmesi amaçlanmıştır.Yani hareket eden cisimler deki topraklama örneğidir.

Ya da benzinlik istasyonlarında yakıt ikmali yapılırken araçlara takılan topraklama maşası da aynı görev içindir. Yakıt dolum olurken sürtünmeden kaynaklı statik elektrik oluşursa toprağa verilsin diye.

Bir diğer topraklama ise binalarda doğal gaz için yapılan topraklamadır. Binalarda da doğal gaz boru içerisinde hareket ederek evlerimize ulaşmaktadır. Hareketi ile hem gaz parçacıkları birbirine sürtünmekte hem de gaz parçacıkları borunun iç kısmına sürtünmektedir. Sürtünme ile oluşan statik elektriğin tehlikeye yol açmadan toprağa verilmesi gerekmektedir.

Statik elektiriğin tehlikeli ortamdan uzaklaştırılıp toprağa verilmesine topraklama işlemi denir. Binalar için doğal gaz topraklması mutlaka yaptırılmalıdır. Yapılmış bir topraklama hattı var ise her yıl düzenli bir şekilde ölçülmelidir. Sınır değerin altında kalıyor ise topraklama revize edilmelidir.

Ankara doğal gaz topraklamasına özen gösteren en büyük ildir. Başkent gaz kusurlu bulduğu binalara verdiği yasal süre zarfında bu işlemin yasılmasını zorunlu koşuyor.Aksi takdirde doğal gaz, topraklama ve topraklama ölçümü yaptırılana kadar kesiliyor.

Doğal gaz dağıtım şirketlerinin cezai işleminden önce bina yöneticilerinin bunu sorumluluk bilip yaptırmaları zorunlu bir görevdir. Ankara da doğal gaz topraklaması ve doğal gaz topraklama ölçümü yapmaya yetkili firmamız Akçalı Enerji A.Ş.’den bu konuda hizmet alabilirsiniz.

Elektrik mühendisleri odası tarafından doğal gaz topraklama ölçümü yapmaya yetkili firma unvanı verilmiştir.Randevu için irtimat numaramız 0312 381 00 18’dir.Randevu programı dahilinde ankara topraklama ölçüm hizmetini alınız.

31 Mart 2020
1.625 kez görüntülendi