Riskli Yapı Tespiti

Anasayfa » Riskli Yapı Tespiti

6306 sayılı enerji verimliliği kanunu gereği olası bir depremde ağır hasar kaybına veya onarılamaz deprem etkilerine maruz kalabilecek binalara riskli bina denir.

1950-1980 yılları arasında inşa edilmiş yapılar genellikle ileri hesap metodu kullanılmaksızın, deprem harici yükler altında durabilsin yeter mantığıyla yapılmıştır.

1980 sonrası bilgisayarların etkin olarak kullanılması deprem analizlerinin kısa sürede yapılabilmesine olanak sağlamıştır.

1-)Paket program diye tabir edilen sap2000, sta4cad, idecad gibi statik analiz programları ile statik analizler kolaylaşmıştır.

2-)Deprem etkileri dünya çapında binlerce veriler ile incelenerek deprem davranışı az da olsa anlaşılabilmiştir.

3-)Zemin sınıfları, sismik dalga, sondaj gibi uygulamalarla tespit edilerek deprem anında nasıl bir davranış göstereceği bilinmektedir.

Programlar, deprem verileri ve zemin sınıflarının kullanılması ile yapılar artık daha güvenli inşa edilmektedir.

Yeni inşa edilen binalar bu denli incelenerek, ilgili belediye ve kurumlardan proje onayı alabilirler. Aksi takdirde onay alamaz ve yapımına izin verilemez.

Eski binalarda bu denli araştırma, hesap ve inşaa metodları kullanılmadığından olası deprem anında yıkılma veya ağır risk alma ihtimalleri oldukça fazladır. Bina maliklerinin mutlaka ama mutlaka deprem risk tespitlerini (bina dayanıklılık testini) yaptırmaları gerekmektedir.

2019 deprem yönetmeliğine göre riskli yapıların tespit edilmesine ilişkin eğitime katılan mühendislerce yapılması yapıda yaşayanların can ve mal güvenliği açısından son derece önemlidir.

Bina dayanıklılık raporu için firmamıza başvuru yapılması halinde;

1-) Bina maliklerinin birisinden deprem risk analizi yaptırmak istediklerine dair yazı alacağız.

2-) Binanın mimari ve statik projelerinin hazır olması gerekir.

3-) Yığma bina ise zemin etüdü yapılacak ve duvar malzemeleri incelenecektir. Betonarme ise zemin etüdü yapılacak, beton numunesi alınacak, kullanılan demirlerin çapı, kalitesi kontrol edilecektir.

4-) Sahada yapılan çalışmaların ardından Afad bilgi sisteminden yapının bulunduğu yerdeki deprem haritalarından değerler alınacak ve binanın risk analizi yapılacaktır.

5-)İşlemlerin  ardından binanın riskli ya da risksiz olduğu rapor halinde bina maliklerine sunulacaktır.

6-)Eğer bina riskli çıkar ve kentsel dönüşüm olanaklarından faydalanılmak istenirse rapor Çevre ve Şehircilik il müdürlüğüne sunulacaktır.

7-) Bakanlığın ilgili mühendisleri yapıyı yerinde inceleyecek ve rapora bakacaktır. Bakanlık mühendislerinin de onay vermesi ile bina yıkılacak ve kat malikleri kira yardımı, harçlar ve diğer muafiyetlerden yararlanacaktır.

Riskli yapı tespit ücreti en az 2500 TL’den başlamaktadır.