Enerji Etüdü-Verimlilik Artırıcı Projeler

Anasayfa » Enerji Etüdü-Verimlilik Artırıcı Projeler

ENERJİ ETÜDÜ

Türkiye enerji ihtiyacının yüzde 75’den fazlasını ithal ediyor. Enerjinin bu kadar büyük bir kısmının ithal edilmesi cari açık vermemizin en birincil nedeni olarak görülmektedir. Enerji kaynaklarımızı artırmak için günümüzde yapılan en önemli yatırımlar yenilenebilir enerji kullanımını artırmak ve tüketimleri azaltmaktır.

2 Mayıs 2007 yılında çıkan 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu konut, işyeri, sanayi ve kamu binalarını kapsayıp enerji tüketimlerini düşürmeyi hedeflemektedir. Yeni yapılan binalar için zorunlu tutulan enerji kimlik belgesinin sınıfı en az C olmak zorunda olması bir değişikliğin başlangıcı. Mevcut binalar içinse bir iyileştirmenin yapılması yüksek önem arz etmektedir. Enerji tüketimini azaltmak  tasarruf ve verimlilikle alakalı. Tasarruf ve verimlilik sağlayabilmek için ölçülüp tetkik edilmesi gerekmektedir. Yani enerji etüdü yapılması gerekmektedir.

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik uyarınca belirli kurum kuruluş ve işletmelerin yaptırması zorunludur. Zorunlu etüt yaptırması gereken binalar;

Ticari ve Hizmet Binaları

Ticari ve hizmet binalarında (Otel, AVM, Hastane, İş Merkezi, Okul vb.) toplam inşaat alanı 20.000 m2 ve üzeri veya enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan binalarda Enerji Etüdü yapılması zorunludur. Binalarda yapılan enerji etütleri her 7 yılda bir yenilenir.

Kamu Binaları

Kamu binalarında toplam inşaat alanı en az 10.000 m2 veya yıllık enerji tüketimi en az 250 TEP olan binalarda Enerji Etüdü yapılması zorunludur. Kamu binalarında yapılan enerji etütleri her 7 yılda bir yenilenir.

Sanayi Tesisleri

Sanayi tesislerinde yıllık enerji tüketimi 1.000 TEP ve üzerinde olan endüstriyel işletmelerde Enerji Etüdü yapılması zorunludur. Sanayi tesislerinde yapılan enerji etütleri her 4 yılda bir yenilenir.

Not: TEP birimi ton eşdeğer petrolün kısaltmasıdır. TEP; farklı enerji kaynakları birimlerinin karşılaştırılabilmesi için ortaya çıkmış enerji birimidir. 1 TEP, 1 ton petrolün yakılması için gereken enerjiyi ifade eder. Tüketilen kömür, doğal gaz, elektrik vs. enerji kaynakları TEP birimine çevrilerek tek birimde toplanmış olur.

Elektrik 1 kWh 0,000086 TEP

Doğal gaz 1 m3 0,000825 TEP

LPG 1 Ton 1,09 TEP’dir.