Enerji kimlik belgesi yönetmeliğinde mevcut bina tanımı

Enerji kimlik belgesi yönetmeliğinde mevcut bina tanımı

Enerji kimlik belgesi düzenlenecek binalar yönetmelikte ikiye ayrılış durumdadır. Yeni bina ve mevcut binalar şeklinde yönetmelikte belirtilmiştir.

Yeni bina tanımı 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binalardır. Bu binaların enerji kimlik belgesi yönünden özel durumu ise enerji sınıfı ve sera gazı sınıfı en az (asgari şart) C olmak zorunda. Projelendirme safhasında enerji ve sera gazı sınıfları ön planda tutularak, mekanik tesisat, ısı yalıtım hesabı yapılır ve sınır şartların altında kalmamak kaydı ile belediyeden onay alır ve inşaata başlar.

Mevcut binalar ise 2011 tarihinden önce inşaa edilmiş olan yapılardır.

 

11 Mayıs 2019
422 kez görüntülendi