Enerji Kimlik Belgesi İle Tasarruf

Enerji Kimlik Belgesi İle Tasarruf

Enerji tasarrufu ve enerji kaynaklarının bilinçli bir şekilde kullanılması için günümüzde bu konu ile alakalı her türlü geniş çaplı eğitim, toplantı ve bilgilendirici seminerler yapılmaktadır. Fakat enerji tüketimi ile alakalı daha büyük çaplı önlemler alınmalıdır. Öyle ki özellikle son dönemdeki nüfus artışı ve kalkınma adına yapılan yenilikler sebebi ile enerji tasarrufu konusunun üzerinde daha fazla durulmuş ve enerji verimliliği adına daha fazla çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bunlardan bir tanesi binaların enerji verimliliği derecesini, ısı yalıtımını, sera gazı salınımını, aydınlatmasını ve daha bir çok enerji adı altındaki bilgileri kapsayan, enerji ve enerji kaynaklarının verimli kullanımını, israfların azalmasını, çevreye verilen zararları ve daha bir çok hususun önüne geçen enerji kimlik belgesi alınması zorunluluğudur. Özellikle yeni yapılan modern binalarda bilinçsiz enerji kullanımı ve kaçak elektrik sorunları ile çok fazla karşılaşılmaktadır. Bunların önüne geçmek için ise enerji kimlik belgesi yöntemi devreye girmiştir. Yaklaşık 2011 yılından beri konuların odağı olan bu belge alınmadığı taktirde binalardaki dairelerin kiralanması veya satılması mümkün olmayacaktır. Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili firmalar alanlarında uzman, lisanslandırılmış, çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından onaylanmış firmalardır.


Enerji kimlik belgeleri, sanayi alanında üretim sağlayan binalar, kullanım süresi iki yılı geçmeyecek olan binalar, kullanım alanı 50 metrekare’den az olan binalar, seralar, atölyeler, depo, ardiye ve benzeri olarak kullanılan, ısıtılmasına veya soğutulmasına gerek duyulmayan binalar ve toplam kullanım alanı 1000 metrekare’den az olan binalar dışındaki tüm binalar için alınması zorunlu olan bir belgedir. Alınmadığı taktirde belirli cezalarının olduğunu unutmamak gerekir.


Enerji kimlik belgesi fiyatları belirlenirken dikkate alınan en önemli husus binaların metrekare ölçüleri ve buna bağlı olarak proje içerisine dahil olan asansör ve benzeri hususlardır. Sonuç olarak her bina için fiyatlar değişkenlik gösterebilir.

14 Şubat 2019
672 kez görüntülendi