Enerji Etüdü

Enerji Etüdü

Dünyanın enerji açlığı ve kıt olan kaynakların verimli kullanılması için tüm dünya ülkeleri enerjide verimliliği artırıcı projeler üzerinde çalışmaktadır. Ülkemizde bu amaçla çıkarılan 5627 sayılı kanun ve yönetmeliği 2007 yılından itibaren uygulanmaktadır. Doğal gaz, elektrik, kömür, lpg, fuel oil enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin yıllık TEP miktarı oluşmaktadır.

5627 sayılı enerji verimliliği kanunu gereği sınır değerleri aşan kamu binaları, sanayi tesisleri(fabrikalar) ve hizmet binaları(otel, avm, yurt) zorunlu enerji etüdü yaptırmak zorundadır. Etüt proje de denilen bu mühendislik hizmetinin sınır değerleri tüketilen enerjinin büyüklüğü bazen de yapının büyüklüğüne göre belirlenmektedir.

Ticari ve hizmet binalarında (Otel, AVM, Hastane, İş Merkezi, Okul vb.) toplam inşaat alanı 20.000 m2 ve üzeri veya enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan binalarda Enerji Etüdü yapılması zorunludur. Binalarda yapılan enerji etütleri her 7 yılda bir yenilenir.

Kamu binalarında toplam inşaat alanı en az 10.000 m2 veya yıllık enerji tüketimi en az 250 TEP olan binalarda Enerji Etüdü yapılması zorunludur. Kamu binalarında yapılan enerji etütleri her 7 yılda bir yenilenir.

Sanayi tesislerinde yıllık enerji tüketimi 1.000 TEP ve üzerinde olan endüstriyel işletmelerde Enerji Etüdü yapılması zorunludur. Sanayi tesislerinde yapılan enerji etütleri her 4 yılda bir yenilenir. Yeni açılan bir tesis açılma tarihinden itibaren 4 yıl içerisinde yaptırmak zorundadır.

Enerji etüdü yaptıran tesisler hem maddi cezadan kaçınmış olurlar hem de enerji maliyetlerini düşürebilecek yöntemleri öğrenmiş olurlar. Belki tesis içerisinde mühendisler, şefler, usta başları da enerji kayıplarının nerelerden olduğunu görebilirler ancak ölçme aletlerinin olmayışı ve sayısal değerlere ulaşamama sebeplerinden dolayı elle tutulur bir artış sağlayamamaktadırlar.

Enerji etüdü yapmaya yetkili firmalar içerisinden referansları güçlü bir firma ile bu işlem başlatılabilir. İlk şart olarak tesisin sınır değerlerini aşıp aşmadığına bakmaktır.

Sanayi enerji etüdü, bina enerji etüdü ile alakalı tüm sorularınızın cevabını Akçalı Enerji AŞ de bulabilirsiniz.

 

02 Kasım 2020
1.132 kez görüntülendi