Akustik Rapor&Akustik Proje

Anasayfa » Akustik Rapor&Akustik Proje

Akustik Rapor;

31.05.2017 tarihli ve 30082 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Binaların Gürültüden Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında; mimari akustik raporlar, belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında kalan yerlerde inşa edilecek resmi ve özel her türlü yapı, kamuya açık tesis, işletme ve binalarda, insanların maruz kaldığı ulaşım, sanayi, yapım ve insan kaynaklı gürültüler, yapı içinde oluşan komşuluk gürültülerini kontrol altına alması ve gürültünün olumsuz etkilerini en aza indirmek için hazırlanan raporlardır.

Akustik Proje;

Bina gürültü yönetmeliği yayımlandı. Akustik projesi olmayan projelere ruhsat verilmeyecek. 1 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe girdi. Düzenleme yeni yapılacak inşaatlarla tadilat yapılacak inşaatları kapsayacak. “Akustik proje” bina akustiği uzmanları tarafından düzenlenecek. Bina akustiği uzmanlığı yetkisi alabilmek için Bakanlık tarafından hazırlanan uygun sertifika programlarındaki başvuru koşullarında belirtilen meslek grubundan olup, düzenlenecek eğitime katılmak şart.

Her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin işletimi ve kullanımı safhalarında insanların maruz kalacağı, binaların dışından veya içinden kaynaklanan gürültülerin, kişilerin huzur ve sükûnuna, beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirecek iyi işitme ve algılama koşullarının sağlanması için, tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim bakımından uyulacak kuralların belirlenmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı.

Yönetmelik,  belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde inşa edilecek resmi ve özel her türlü yapı, bina, tesis ile işletmelerde iç mekanlarda insanların maruz kaldığı ulaşım, sanayi, yapım ve insan kaynaklı gürültüler gibi dış çevre gürültülerinin ve yapı içinde oluşan komşuluk gürültüleri, darbe sesleri, mekanik sistem ve servis ekipmanlarının gürültüleri ile cihazlardan yayılan mekanik titreşimlerin kontrol altına alınmasına yönelik önlemlere ilişkin temel kuralları kapsıyor.

Yönetmelik kuralları Konferans, konser, sinema ve tiyatro salonu gibi özel kullanımların salon akustiği tasarımı konuları ve hesapları hakkında uygulanmayacak.