Enerji kimlik belgesi

Enerji kimlik belgesi

Enerji kimlik belgesi nedir?

Enerji kimlik belgesi binalarda tüketilen enerjilerin ne oranda verimli tüketildiğini gösteren bir belgedir. Tüketilen enerji türleri; Doğal gaz kömür, fuel oil ve elektrik olabilir. Bu enerji türleri ortak paydada birleştirilir ve tek bir değerle ifade edilir.Bu belge üzerindeki rakamlar toplam tüketimi göstermez. Asgari yaşam şartları için tüketilmesi öngörülen değerlerdir. Asgari yaşam şartları olarak ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma ve sıcak su için optimum değerler belirlenmiştir.

Enerji kimlik belgesi ne işe yarar?

Enerji kimlik belgesi ile m2 başına tüketilmesi öngörülen asgari enerji tüketimini göstermesi sebebiyle yapıları enerji tüketimi bakımında kıyaslamayı sağlar. Her belge enerji performans puanı 100 olarak belirlenen D sınıfı referans bina ile başlıca kıyaslanır.

Enerji kimlik belgesi almak mecburi mi? Enerji kimlik belgesi almak zorunlu mu?

Enerji kimlik belgesi 31 Aralık 2010 tarihinden sonra ruhsat almış binaların tamamının iskan alma aşamasından önce alınması gereken bir belgedir. Aksi halde iskan alamayacağı için zorunludur.

Isı yalıtım yani mantolama ruhsatı alan her binanın enerji kimlik belgesi alması zorunludur.

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren tapu müdürlüklerinde daire, dükkan, iş yeri, müstakil konut, dubleks, tripleks ile okul binası, otel binası gibi komple bina satışlarında enerji kimlik belgesinin olup olmadığı bir örneğinin alıcıya verilip verilmediği sorulmaktadır. Alıcı eğer enerji kimlik belgesi olmadan da satış işlemine devam edilmesini isterse satış ancak bu şekilde olabilir.

Her bina enerji kimlik belgesi almalı mı?

Enerji kaynaklarının zamanla azaldığı ve kıt kaynak olma durumuna çok az yaklaştığımız şu zamanlarda enerjiyi verimli kullanmak zorunluluk olmaktan önce bir vatandaşlık görevidir.

Enerji kimlik belgesi almamanın cezası nedir?

Bir binanın enerji kimlik belgesi yok ise durup dururken bir cezaya maruz kalmaz. Ancak tek çatı altında olan 100 dairenin olduğu binalar bile var. Bu bina içerisinden birinin dairesini veya iş yerini satacağı durumda enerji kimlik belgesinin olmaması problem teşkil edecektir. Satış işleminden önce almak istese belki de yetişmeyecektir. Çünkü en erken de olsa bir gün zaman geçecektir.

Enerji kimlik belgesi binaya mı verilir?

Enerji kimlik belgesi yapının tamamı için düzenlenir. Yapı müstakil de olsa 100 daireli bir apartman da olsa 1 adet enerji kimlik belgesi düzenlenir.

Enerji kimlik belgesi nasıl alınır?

Enerji kimlik belgesi almak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendirdiği şirketlere yönelmek gerekmektedir. Bu şirketlerden randevu alınarak ve gerekli evraklar temin edilerek süreç başlatılabilir.

Enerji kimlik belgesi için gerekli evraklar?

Yapı Ruhsatı

Mimari proje

Elektrik Projesi

Mekanik projeler

Isı yalıtım raporu (izoder) gerekmektedir.1 Ocak 2011 tarihinden önce ruhsat almış bir bina ise yapı ruhsatı ve mimari proje yeterlidir. Etüt proje uzmanının bina mahalinde düzenleyeceği rapor elektrik projesi, mekanik proje ve ısı yalıtım raporu yerine geçer.

Kaçak yapılara enerji kimlik belgesi düzenlenir mi?

Maalesef kaçak yapı hükmünde olan bina iş yeri otel veya okul fark etmeksizin hiçbirine enerji kimlik belgesi düzenlenemez. Özetle bir binanın yapı ruhsatı yok ise o bina enerji kimlik belgesi alamaz.

Enerji kimlik belgesi için mantolama zorunlu mu?

Bir binaya inşaata başlama izin belgesi yani yapı ruhsatı verilmeden önce söz konusu binanın mimari, statik,elektrik ve mekanik projesi ile ısı yalıtım raporunun onaylanması gerekmektedir. 1983 yılından itibaren binalar ısı yalıtım yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Eğer ki binanın ısı yalıtım raporunda binanın mantolama yapılması gerektiği belirtilmişse o bina mantolamalı olarak tamamlanır. Ama binanın proje ve eklerinde ısı yalıtımın mantolama şeklinde yapılması belirtilmemişse yapılmasına gerek yoktur. Yani özetle projesine göre imal edilen yapılar enerji kimlik belgesi alırken ekstra bir yaptırım yapılmaz.Enerji kimlik belgesi için mantolama şartı aranılmaz.

Enerji kimlik belgesi mantolama olmadan alınır mı?

Isı yalıtım yönetmeliği 1983 ten beri 1. Ve 2. Isı bölgelerinde uygulanmaktadır. Yönetmelikte zamanla birçok değişikli yapılmıştır. Binaların duvar, çatı,kolon,kiriş, döşeme ve temel malzemelerini belirleyen yönetmeliktir. Duvar elemanlarının gaz beton ya da ytong olarak örülmesine müsaade edilmiştir. Bazen iki tuğla arasına strfor köpük konulması zorunlu olmuştur. Zamanla strafor köpüğün ve duvar elemanlarının kalınlığı artmıştır. Bu haliyle binalar kısmi olarak ısı yalıtımlı yapılmıştır. Mantolama olmadan enerji kimlik belgesi alınabilir.

Mantolama firmaları Enerji kimlik belgesi verebilir mi?

Mantolama firması olabilmek için enerji kimlik belgesi yetkisi alınmasına gerek yoktur. Mantolama firmalarının gereklilikleri; mesleki yeterlilik belgesine sahip sigortalı personel çalıştırmak ve iş güvenliği tedbirlerini almaktır.Ama Akçalı Enerji hem mantolama firması hem de enerji kimlik belgesi vermeye yetkili bir şirkettir. Mantolama firmalarında iki yetki birden olmadığından dolayı enerji kimlik belgesini yetkili şirketten bina adına alırlar.

Enerji kimlik belgesi fiyatı ne kadar?

Enerji kimlik belgesi fiyatını belirleyen birden çok unsur vardır. Öncelikle yetkili firmanın maliyetini çalıştırdığı mühendisler, sahadaki araçları, araç masrafları, ofis kirası, ofis masrafları belirlemektedir.Bu gibi etkenler sebebiyle aylık giderler yerelde ve merkezde 2 katına çıkabilmektedir. Firmalar enerji kimlik belgesi potansiyeline göre kendisi belirlerler sonuçta talep az olursa zarar etme ihtimalleri vardır.

Enerji kimlik belgesi ücreti nasıl belirlenir?

Firmalar ve şirketler ücret belirlerken potansiyel binaları ve kaç binaya hizmet verebileceklerini ve bu hizmeti ne kadar bir zaman diliminde vereceklerini tahmin ederek enerji kimlik belgesi ücretini belirlerler.

Enerji kimlik belgesi taban ücreti ne kadardır?

Enerji kimlik belgesinin taban ücreti için Akçalı Enerji’nin Ankara ilinde uyguladığı fiyat 300+Kdv dir.

Enerji kimlik belgesi rayiç bedeli ne kadardır?

Enerji kimlik belgesinin yetkisini veren kurum olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının rayiç bedeli belirlediği tahmin edilmektedir. Ancak maalesef belirlenmiş bir rayiç bedel bulunamamaktadır.

Enerji kimlik belgesi fiyat aralığı nedir?

Enerji kimlik belgesinin fiyat aralığı bir bina için 300 lira ile 2000 lira arasında değişmektedir.

Enerji kimlik belgesi kaç günde onaylanır?

Enerji kimlik belgesinin onaylanması yetkili firmanın yoğunluğuna bağlı olarak değişmektedir. Elinde bekleyen iş bulunmayan bir firmanın işi tamamlayıp teslim etmesi bir gündür. Ancak bekleyen işi var ise hesaplama yapmak gerekir. Örneğin elinde 10.000 tane enerji kimlik belgesi işi olan firma 40 tane personel çalıştırıyor ise 50 günün sonunda enerji kimlik belgesini ancak onaylayabilir.

Enerji kimlik belgesi uzmanlık yetkisini kim verir?

Enerji kimlik belgesi uzmanlık yetkisini İnşaat Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, Mimarlar odası ve enerji kimlik belgesi eğitici kuruluş olma yetkisi alan yerler verir.

Enerji kimlik belgesi uzmanı nasıl olunur?

İnşaat mühendisi, Makine mühendisi, Elektrik mühendisi veya mimar olan lisans mezunu kişiler eğitim veren kurumlara başvuru yapar. Kurumlar yıl içerisinde belirli zamanlar kurs açar ve kişileri mail ya da mesaj yoluyla davet eder. Katılım kontenjana bağlı olur ve kurs en az 3 gün sürer. Kurs bitiminde yazılı bir sınav yapılır ve en az yüzde yetmiş başarı oranına sahip kişiler uzmanlık sertifikasına sahip olabilirler.

Yeni bina enerji kimlik belgesi nedir? Mevcut bina enerji kimlik belgesi nedir?

1 Ocak 2020 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binalar yeni bina bu tarihten önce yapı ruhsatı almış binalar eski bina olarak değerlendirilir.

Yapı denetim enerji kimlik belgesi

Yapı denetim firması eğer iskan alırken müteahhite yardımcı oluyor ise enerji kimlik belgesini onlarda alabilir.

Yeni bina enerji kimlik belgesi düzenlemek için gerekli şartlar nelerdir?

Yeni bina ekb belgesi düzenlenmesi için;

En az % 51 i bir mühendise veya mimara sahip olunması gereken bir şirket gereklidir. Şahıs firması olması da yeterlidir.

Firmada ekb uzmanının tam zamanlı çalıştırılması gerekmektedir.

Firmanın aktif mühendislik firması olduğuna dair ilgili meslek odasından işyeri tescil belgesi ve serbest mühendislik/mimarlık belgesi olmalıdır.

Bu şartlar sağlanmış ise firma ekb düzenleyebilir hale gelmiş demektir.

Mevcut bina enerji kimlik belgesi düzenlemek için gerekli şartlar nelerdir?

Mevcut bina enerji kimlik belgesi (evd belgesi) düzenlenmesi için;

En az % 51 i bir mühendise veya mimara sahip olunması gereken bir şirket gereklidir. Şahıs firması olması da yeterlidir.

Firmada ekb uzmanının tam zamanlı çalıştırılması gerekmektedir.

Firmanın tam zamanlı etüt proje mühendisi çalıştırması gerekmektedir.

Firmanın termal kameraya sahip olması gerekmektedir.

Firmanın aktif mühendislik firması olduğuna dair ilgili meslek odasından işyeri tescil belgesi ve serbest mühendislik/mimarlık belgesi olmalıdır.

Bu şartlar sağlandıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığına dilekçe yazılarak yetki verilmesi talep edilir. Şartlar sağlanmış 15 gün ile 1 ay arasında ise yetki alınabilir. Şirket ya da firma yeni binalara ve eski binalara ekb düzenleyebilir hale gelir.

Etüt proje uzmanı nasıl olunur?

Kocaeli Makine Mühendisleri Odası, Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü ve Osmaniye Üniversitesi tarafından yılda 1 kere enerji yöneticisi eğitimi ve etüt proje eğitimi verilmektedir. Eğitimin ilk 2 haftası enerji yöneticisi olmak için, kalan 1 haftası da etüt proje uzmanı olmak için alınır. Yani her etüt proje uzmanı aynı zamanda enerji yöneticisidir. Eğitimi tüm mühendisler katılabilmektedir. Eğitimin sonunda bir uygulama projesi istenilmektedir. Bu uygulama projesi gerçek bir avm, otel, yurt veya fabrikada yapılmak zorundadır. Bu projeden de geçer not alınırsa eğer sınava girme yeterliliğine sahip olunmuş demektir. Yılda bir kere yapılan sınav da geçilirse hem etüt proje uzmanı hem de enerji yönetiisi sertifikası alınabilir. Sertifika Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafında elden verilmektedir.

Enerji kimlik belgesi yetkili firmalar hangileridir?

Meslek odası tarafından aktif mühendislik olduğu tescillenen mühendis ve mimarlar yeni bina yetkisine sahiptirler. Şahıs şirketi olan yetkili alan şirketler genelde firma olarak tabir edilmektedir.

Bu firmaların listesi Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün sayfasında güncel olarak yayınlanmaktadır.

Enerji verimliliği danışmanlık şirketleri hangileridir?

Bu şirketler binalara ve sanayi işletmelerine enerji verimliliği sağlamak üzere ölçümler yapar, enerji verimliliğini artırıcı proje yani vap projeleri sunar, bu projelerin maliyetini ve geri dönüş süresi yani amortisman sürelerini hesaplar ve en sonunda da bu projelere gerekli resmi kurumlardan hibe desteği alırlar. 28 Nisan 2017 yılına kadar mevcut binalara enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili firmalar sadece evd firmaları yani enerji verimliliği danışmanlık firmalarıydı.Ancak yönetmelikte değişiklik yapıldı ve bünyesinde etüt proje uzmanı çalıştıran ekb şirketleri de eski binalara enerji kimlik belgesi düzenleyebilir hale geldi. Evd firmalarından kalan ismiyle evd belgesi olarak enerji kimlik belgesi hala tarif edilmektedir.

Enerji kimlik belgesi sınıfları nelerdir?

Enerji kimlik belgeleri üzerinde 7 tane enerji sınıfı bulunmaktadır. Bu sınıflar A,B,C,D,E,F ve G sınıflarıdır.

Enerjiyi verimli kullanan binalar hangileridir?

A sınıfına sahip binalar enerjiyi m2 başına en az tüketen binalardır. Bu binalar yenilenebilir enerji olarak güneş enerjisinden faydalanırlar. Güneş enerjsinden elektrik üretirler veya sıcak su üretirler.

Sera gazı sınıfları nelerdir?

Enerji türleri olan elektrik, doğal gaz, benzin ve türevleri yakılarak kullanılmaktadır. Şöyle ki elektrik enerjisi günümüzde doğal gaz dan, biyogazdan, kömür santrallerinden, hidro elektrik santrallerden ve nükleer santrallerden üretilmektedir. Dolayısıyla kullanımda değil de üretiminde bir yanma meydana gelmektedir. Bu yanmanın sonucunda ortaya çıkan CO2 ve CO gibi zehirli gazlar ortaya çıkmaktadır. Bu sera gazları en fazla  katı yakıtlarda ortaya çıkmaktadır.

Enerji kimlik belgesi kaç yıl geçerlidir?

Enerji kimlik belgeleri on yıl geçerlidir. Bina sakinleri enerji kimlik belgelerini on yıl boyunca saklamak zorunda değildir. Çünkü gerekli olduğu durumlarda e devletten indirilebilmektedir.

Enerji kimlik belgesi güncellenir mi?

Enerji kimlik belgelerinin güncellenmesi elbette mümkündür. Ancak güncellemeyi ilk belgeyi düzenleyen firma yapabilmektedir. Dış cephe ısı yalıtımı yapılması ya da çatı ısı yalıtımı yapılması halinde revize ettirmek son derece mantıklıdır.

Enerji kimlik belgesi alınmazsa olmazsa ne olur?

Enerji kimlik belgesi alınmadığı takdirde tapu satışlarında alıcıya güven vermemekle birlikte bazen satışında iptal olmasına sebep olmaktadır.

Enerji kimlik belgesi alan bina sayısı ne kadar?

Kaç binanın enerji kimlik belgesi olduğu beptr1 programındaki 600.000 beptr2 programındaki 650.000 bina yani toplamda 1.250.000 binanın enerji kimlik belgesi olduğu saptanmıştır. Enerji kimlik belgesi olan binaların toplam binalara oranı %15-20 civarındadır.

Enerji kimlik belgesi alanlara teşvik var mı?

Binaların kıyaslanması ile ortaya çıkan sınıflandırma neticesinde illaki teşvik ya da yaptırım yapılacaktır. A, B ve C sınıfları verimli binaları gösterirken D, E, F ve G sınıflarını verimsiz olarak kalması enerjide verimliliğin yakalandığını göstermez. Bu sebeple enerji sınıfı düşük binalardan enerji sınıflarının yükseltilmesi istenilebilir.

Isı kimlik belgesi nedir?

Aslında ısı kimlik belgesi diye bir şey yoktur. Mantolama yapan binaların enerji kimlik belgesini alması ve mantolamanın binada ısı kaybını önlediği düşüncesiyle enerji kimlik belgesine söylenilen bir diğer isimdir.

Enerji kimlik belgesi kdv si kaçtır?

Enerji kimlik belgesi bir mühendislik işi olması ve dolayısıyla hizmet sektörü olması sebebiyle kdv oranı %18 olarak belirlenmiştir.

Enerji kimlik belgesi diğer ülkelerde var mı?

Enerji kullanımında verimliliği yakalamaya çalışan tek ülke Türkiye değildir. Dünyanın birçok ülkesinde enerji verimliliği çalışmaları devam etmektedir. Özellikle Avrupa ülkerinde energy identity certificate adı altında bir belge vardır.

Enerji kimlik belgesinin ücretini kim öder?

Enerji kimlik belgesinin ücretini başvuru yapan kimse öder. Bu kişi kat maliklerinden birisi de olabilir yönetici de olabilir. Ancak ücretin adil bir şekilde pay edilmesi ve her bir gayrimenkul sahibinin ödemeye katılması gerekmektedir. Bina da enerji kimlik belgesi yaptırmak için yönetim kararının alınmasına gerek yoktur.

Enerji kimlik belgesi almak kimin görevidir?

Enerji kimlik belgesi almak esasında kimsenin görevi değildir. Dairesini satan ya da ekspertize sokan kişi de alabilir. Ancak bina içerisinde oturan insanların birlikte hareket etmeleri, ödemeye katılmaları ve birbirlerini mağdur etmemeleri istenilir. Bu sebeple bu işe yöneticinin öncülük etmesi en idealidir.

Beptr 1 nedir?

Enerji kimlik belgesi oluşturulması için bir hesap ve çizim programıdır. 1 Ocak 2011 tarihi ile 1 Kasım 2017 tarihinde düzenlenen ekblerin tamamı bu program üzerinden çizilmiştir. Bu programda çizilen enerji kimlik belgeleri e devlette gözükmemektedir. Bu program artık faal değildir.

Beptr 2 nedir?

Beptr1 programının sonlandırılması ile birlikte 1 Kasım 2017 tarihinden itibaren Beptr2 programı kullanılmaktadır. Tüm mimari çizimlere uygun olması, hesaplamanın basit olması ve internet odaklı olmaması daha kolay enerji kimlik belgesi düzenlenebilmesine olanak sağlamıştır. Beptr2 programında çizilen enerji kimlik belgeleri e devlet üzerinden görüntülenmektedir hatta indirme imkanı bile bulunmaktadır.

Enerji kimlik belgesi örneği

Enerji kimlik belgesi örneğine galerideki resim arşivlerimizden ulaşmanız mümkündür. Aynı beyaz eşyalardaki gibi enerji sınıfları ile binanın enerji tüketimleri belirlenmiştir.

Enerji kimlik belgesi metrekare fiyatı?

Enerji kimlik belgesi için fiyat oluşturmanın bir yöntemi de m2 büyüklüğüne göre yapılmaktadır. Binaların ruhsatında yazan metrekaresine göre fiyat belirlenir. Örneğin 1000 metrekare olan bir yapının enerji kimlik belgesi ücreti 400 TL’dir.

Enerji kimlik belgesi 2017 fiyatı nedir?

Enerji kimlik belgesi fiyatı metrekareye göre ve daire dükkan sayısına göre belirlenebilir. 2017 yılı enerji kimlik belgesi fiyatı metrekare başına 25 kuruştur.

Enerji kimlik belgesi 2018 fiyatı nedir?

Enflasyona bağlı olarak metrekare fiyatı 5 kuruş kadar artmıştır.

Enerji kimlik belgesi 2019 fiyatı nedir?

Enflasyona bağlı olarak 2019 yılında metrekare fiyatı 10 kuruş kadar artmıştır.

Enerji kimlik belgesi 2020 fiyatı nedir?

Enflasyona bağlı olarak ve 1 Ocak 2020 itibariyle zorunlu olmasıyla.2020 yılında metrekare fiyatı 10 kuruş kadar artmıştır. Şu anda daire başına enerji kimlik belgesi fiyatı 30 TL artı Kdvdir.

Enerji kimlik belgesi hangi binalara verilir?

Binanın tamamı için düzenlenen belge tüm konut ve işyeri (üretim harici) binalarına verilebilmektedir.

Enerji kimlik belgesinden hangi binalar mesul değil?

Enerji kimlik belgesinden muaf olan binalar vardır. Bu binalar;

Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Başkanlığı Binaları,

Mücavir alan dışında kalan 1000 metre altındaki yapılar,

Mücavir alanda kalsa bile 50 metrekare altındaki yapılar,

Ömrü iki yıldan az olan depo, konteynir gibi yapılardır.Bu binaların enerji kimlik belgesi almasına gerek yoktur.

Enerji kimlik belgesi hangi kurum denetler?

Enerji kimlik belgelerini Çevre ve Şehircik Bakanlığına bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünde çalışan mühendisler denetlemektedir. Aylık rutin olarak bir ilde düzenlenen belgelerin 10 tanesi denetlenmektedir.

Enerji kimlik belgesi şikayet?

Enerji kimlik belgesi veren şirketi ya da belgeyi şikayet etmek için konu anlaşılabilir bir dille dilekçeye dökülür. Dilekçe ekine varsa ekb belgesi ve binanın projeleri konularak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne verilir.

Enerji kimlik belgesi niye zorunlu tutuldu?

Enerji verimliliğine dikkat çekmek, enerji tüketiminde tasarruf yapmak ve konfor şartlarında bir değişiklik yapmadan enerji tüketimini azaltmak için zorunlu tutulmuştur.

Enerji kimlik belgesi ne zaman teslim edilir?

Enerji kimlik belgelerinin çizim ve onay alma süreci bir aksilik olmaz ise 1 günü bulmaktadır. Ancak yetkili şirketin elinde önceden almış olduğu işler varsa ve de sırasıyla işleri tamamlıyorsa 1-2 ayı bile bulabilmektedir.

Enerji kimlik belgesini kim onaylar?

Enerji kimlik belgesi ekb uzmanı mühendisler tarafından çizilmektedir. Aynı şekilde onaylamasını da ekb uzmanları yapmaktadır.

Enerji kimlik belgesi düzenleyen firmalar?

Enerji kimlik belgesi belirli usul ve esaslar çerçevesinde proje ve ekleri doğrultusunda oluşturulmaktadır. Bu sebeple düzenleyen firmalar aslında enerji kimlik belgesi vermeye yetkili firmalardır.

Enerji kimlik belgesi kaç yılda bir yenilenir?

Enerji kimlik belgelerinin geçerlilik süreleri 10 yıldır. On yılın sonunda yenilenmeleri gerekir. Ancak binanın sınıfında bir iyileştirilme yapılması gerekiyorsa verimliliği artırıcı çalışmanın hemen ardından alınmalıdır.

Termal kamera ne işe yarar?

Termal kamera sıcaklık ölçen taşınabilir bir alettir. Çoğu alanda kullanılan termal kameranın binalardaki kullanımı; yapı elemanlarından sızan ısının oluşturduğu sıcaklık farkını ortaya çıkarma yöntemidir. Kameradan alınan görüntü sonrası duvar elemanların aynı sıcaklık değerini vermesi beklenir. Eğer bir duvarda birden fazla değer okunuyor ise yalıtım standartlara uygun yapılmamış demektir.

Ekb nedir?

Enerji kimlik belgesi nin baş harflerinden oluşturulan kısa adına ekb denilmektedir.

A sınıfı Enerji kimlik belgesi nasıl alınır?

Binanızın A sınıfı bir enerji kimlik belgesi olmasını istiyorsanız. Öncelikle mevcut durumu gösteren bir enerji kimlik belgesi almak üzere yetkili şirketlere başvuru yapmalısınız. Yapılan hesaplamalar sonucunda yetkili şirket hangi iyileştirmelerin yapılması gerektiğini sizlere rapor halinde sunacaktır. Bu iyileştirmeler yapıldıktan sonra enerji kimlik belgenizi güncellettirerek A sınıfı enerji kimlik belgesine sahip olabilirsiniz.

Eski binalarda enerji kimlik belgesi zorunluluğu

Eski bina ya da mevcut binalara enerji kimlik belgesi zorunluluğu 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu gereği 1 Ocak 2020 tarihinde gelmiş bulunmaktadır.

Enerji kimlik belgesi haberleri?

Akçalı Enerji A.Ş. sahibi İlhami Sezer Trt habere çıkarak enerji kimlik belgesi hakkında bilinmeyenleri, enerji kimlik belgesi başvuru sürecini, enerji kimlik belgesi çalışmalarını ve enerji kimlik belgesi ücretini anlatmıştır.

Enerji kimlik belgesi yetkili firma sorgulama?

Enerji kimlik belgesi yetkili firmalar Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün sayfasından yapılmaktadır. Yeni bina ya da mevcut bina firmaları/şirketleri bulunarak bulunduğunuz ili de filtreler iseniz istediğiniz firmalara/şirketlere ulaşabilirsiniz.

Enerji kimlik belgesi fiyatı almak için ne yapmalısınız?

Enerji kimlik belgesi almak için Akçalı Enerji gibi firmaların internet sitesinden yapınızla alakalı bilgileri doldurarak online fiyat alabilirsiniz. Mail olarak ya da yazılı olarak da enerji kimlik belgesi teklifinde bulunabiliriz.

Enerji kimlik belgesi bayilik sistemi nasıl olmaktadır?

Esasında enerji kimlik belgesinin bir bayiliği yoktur. Merkez şubemiz haricindeki illerde ve ilçelerde çözüm ortaklarımız vardır. Bu çalışma arkadaşlarımız yapılar ile alakalı evrakları toplar ve genel merkeze ulaştırır. Enerji kimlik belgesinin düzenleyenler merkez ofisimizdeki ekb uzmanlarımızdır. Bayiler müşteriler ile temas kurarak evrakları temin eder, bina ile alakalı bilgileri doldurur, bina yöneticilerini bilgilendirir, enerji kimlik belgelerini teslim eder ve ödemeyi alır.

Enerji kimlik belgesi şubesi açmak

Akçalı Enerji A.Ş. Ankara merkezli olarak kurulmuştur. Zamanla talep gelen illerde şube açarak 81 ilde enerji kimlik belgesi vermeyi hedeflemektedir. Şu anda 45 ilde şubemiz bulunmaktadır.

Enerji kimlik belgesinin belediyeyle alakası var mı?

Enerji kimlik belgesini belediye vermemektedir ancak belediye süreçte işin içine dahil olmaktadır. Gerekli evraklar eğer bina yönetiminde yok ise belediyenin imar arşivinden ya da tapudan alınması gerekmektedir. Ayrıca iskan alırken de enerji kimlik belgesi belediyeye verilmektedir.

Enerji kimlik belgesinin elektrik dağıtım şirketleriyle alakası var mıdır?

Enerji kimlik belgesini elektrik dağıtım şirketleri de vermemektedir. Sadece yetkili şirketler yetkili firmalar enerji kimlik belgesi verebilir.

Akçalı Enerji A.Ş. eski binalara ve yeni bütün binalara enerji kimlik belgesi verme yetkisine sahiptir. Firmamız; Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, İçel (Mersin), İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlı Urfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce illerinde Enerji Kimlik Belgesi Hizmeti vermiştir. Tüm illerde enerji kimlik belgesi referansımız bulunmaktadır.

 

 

09 Mayıs 2020
1.773 kez görüntülendi