Enerjide tasarruf-Enerji de verimlilik

Enerjide tasarruf-Enerji de verimlilik

Enerji kaynaklarından kömür, benzin, mazot en çok sera gazı yayan enerji türleridir.Isınma için Türkiye’nin %90’ı kombi kullanmaktadır. Kombiler 2 türlü enerji tüketirler biri ateşleme, kontrol ve ayarlama için elektrik enerjisi, diğeri yanma için tüketilen doğalgazdır. Doğalgaz anlık olarak yanma ile beraber sera gazı olan karbondioksit ve az da olsa karbonmonoksit çıkarır.Elektrik enerjisi de elde edilirken sera gazı açığa çıkarmaktadır. Şöyleki elektrik enerjisinin çok büyük kısmı doğalgaz ya da kömür dönüşüm santrallerinden elde edilmektedir.Dolayısıyla tüketlen her elektrik için sera gazı açığa çıkmış olur.

Enerjinin doğaya ve ülke ekonomisine etkisi oldukça fazla. Doğaya zararları hava kirliliği ile baş göstermektedir. Çin’deki sera gazı fazlalığından dolayı insarlar günün her saati maske ile gezmek durumundadırlar.

Enerjinin çok tüketilmesini azaltmak için ülke çapında alınan politikalardan biri tasarruf diğeri de verimliliktir.Enerji kimlik belgesi de binalaraki verimliliğin en büyük göstergesidir.Her bina enerji kimlik belgesi edinmelidir.Aksi takdirde konutlarda ve dükkanlarda 1 Ocak 2020 itibariylesatış ve kiralama işlemleri yapılmayacaktır.

30 Eylül 2019
650 kez görüntülendi